PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.04.20. 11:50
ul. Pękowicka: obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 214/6 (dawniej 214), 215, 216/1 (dawniej dz. nr 216), 214/2 (dawniej dz. nr 214), 214/5 (dawniej dz. nr 214), 216/3 (dawniej dz. nr 216) obr. 31 Krowodrza oraz dodatkowo infrastrukturę techniczną na działkach 214/1 (dawniej dz. nr 214), 214/4 (dawniej dz. nr 214), 216/2 (dawniej dz. 216) obr. 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie [...].
2020.04.16. 20:12
Konsultacje społeczne dot. placu zabaw przy ul. Opolskiej / Krowoderskich Zuchów
Zarząd Zieleni Miejskiej odwołuje zaplanowane Spotkanie z Mieszkańcami i zachęca do udziału w ankiecie internetowej ws. placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów. 
Odwołanie spotkania (zaplanowanego na poniedziałek, 20 kwietnia) jest związane z rozszerzaniem się pandemii COVID-19 oraz aktualnym zakazem organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez i zebrań. Odwołanie spotkania - w porozumieniu z Panem Jakubem Koskiem, Radnym Miasta Krakowa - nie oznacza zakończenia konsultacji społecznych w niniejszej sprawie. 
Termin zostaje wydłużony do końca kwietnia b.r. Zachęcamy do poświęcenia chwili na wzięcie udziału w ankiecie internetowej [ANKIETA TUTAJ]
Firma Educarium Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej projektuje teren rekreacyjny obejmujący część działki nr 4/1 obr. 44 Krowodrza, obok Samorządowego Przedszkola nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego – obecnie na terenie znajduje się ogrodzony plac zabaw, kosz do koszykówki i górka saneczkowa. Staraniem m [...]
2020.04.04. 10:52
Konsultacje społeczne dot. dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie
Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął, trwające do 1 czerwca konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie (NIE DOTYCZY to Dzielnicy IV Prądnik Biały).  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego procesu znajdują się na stronie internetowej:https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/planowane-poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-konsultacje-spoleczne/
 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w ramach realizacji zadania pn. Miejskie Centrum Dialogu uprzejmie informuje, iż  jedną z form konsultacji  zaproponowaną przez Zarząd Transportu Publicznego jest otwarty internetowy formularz konsultacyjny dostępny w dniach 6-10 kwietnia na stronie internetowej Zarządu. 
2020.03.27. 12:35
UMK: dodatkowa deratyzacja (23.03 - 31.04.2020)
W odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców Krakowa dotyczące nasilającego się występowania szczurów i innych gryzoni i mając na uwadze obecną sytuację (ograniczony dostęp gryzoni do pokarmu) Urząd Miasta Krakowa podjął dodatkowe działania i ogłasza dodatkową deratyzację w terminie 23 marca - 31 kwietnia. 
Szczegółowe informacje w załączeniu.