PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.06.19. 21:19
ul. Glogera: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i usługami, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na terenie działek nr: 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182/1, 182/2 obr. 30 Krowodrza budowa zjazdów z działki nr 336/1, obr. 31 Krowodrza oraz budowa infrastruktury technicznej na działkach nr: 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182/1, 182/2, obr. 30, Krowodrza i działce nr 336/1, obr. 31, Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie".
Szczegóły w załączniku. 
2019.06.19. 22:36
ul. Conrada/Wilcza: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa garaży podziemnych i miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 109/3, 110/1, 111/5, 112/7, 113/7, 114/7, 111/4, 112/6, 113/6, 114/6, 115/7, 115/12, 115/13, 115/10, 115/8, 114/4, 113/4, 112/4, 111/2, 110/4, 110/3, 109/4, 109/6, 786/2, 109/5 obr. 41, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Conrada/Wilcza w Krakowie - dla inwestycji: Budowa budynków biurowo-usługowych, z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 109/3, 110/1, 111/5, 112/7, 113/7, 114/7, 111/4, 112/6, 113/6, 114/6, 115/7, 115/12, 115/13, 115/10, 115/8, 114/4, 113/4, 112/4, 111/2, 110/4, 110/3, 109/4, 109/6, 786/2, 109/5 obr. 41, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Conrada/Wilcza w Krakowie".
Szczegóły w załączniku. 
2019.06.19. 20:36
ul. Starego Dębu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa dot. postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwcięcia pn. "Realizacja przesięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza" 
Szczegóły w załączniku.
2019.06.19. 19:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. usunięcia drzew i krzewów; ul. Mackiewicza 19 i 23, ul. Pachońskiego 32b, ul. Siewna 21D
Szczegóły w załączniku.