PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.06.19. 19:15
Konsultacje społeczne dot. formy i miejsc uczczenia pamięci żołnierzy AK
Cel konsultacji: 
zustalenie formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej 
Czas trwania konsultacji:
Etap I – W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku odbędą się dyżury ekspertów oraz możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.
Etap II – W okresie od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia trwać będzie analiza zebranych opinii w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych Miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie upamiętnienia.
Etap III – Do połowy września w Muzeum Armii Krajowej odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.
Konsultacje społeczne trwają od 1 czerwca i potrwają do połowy września 2019 r.
Komórka merytoryczna: 
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szczegóły na stronie www: 
Miejskie Centrum Dialogu
2019.06.01. 07:30 autor: Dariusz
"Aktywni - Efektywni" - nabór na płatne staże
2019.04.01. 14:50 autor: Dariusz
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Dot. "Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa..."
2019.03.25. 07:40 autor: Dariusz
Nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego