PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 20-11-2019
Ogłoszenia administracyjne
2019.11.08. 20:23
ul. J. Chełmońskiego: wniosek ZZM o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 165/3 obr. 41 Krowodrza znajdującej się przy ulicy J. Chełmońskiego
2019.11.06. 21:20
ul. Jasnogórska: obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów i produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych w ramach inwestycji pn. Budowa budynku usługowo-handlowego (...) przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie. 
2019.10.30. 14:45
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
Obręby ew.: 27, 28, 29, 30, 43, jedn. ewidencyjna Krowodrza: ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych
2019.10.31. 11:37
ul. Pałacha: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. usunięcia 2 drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Palacha, dz. nr 44/3 obr. 44 Krowodrza