PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 05-06-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.02.22. 00:41
Las Witkowicki: obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Witkowicki"
2020.02.14. 15:01
Ul. Opolska i ul. Łokietka: obwieszczenie o decyzji ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezzwalającej na usunięcie drzew 10 szt. z terenu

ul. Opolska 13-45 dz. nr 4/7, obr. 44 Krowodrza, 
ul. Opolska 41-69, dz. nr 4/18, obr. 44 Krowodrza, 
ul. Władysława Łokietka 59, 55, 57b dz. nr 168/12, 168/19, 591/1, 615 obr. 44 Krowodrza 
2020.02.11. 11:45
ARiMR: Duże pieniądze na duże przetwórstwo
Do 15 mln zł wsparcia będą mogły uzyskać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych!
Od 27 lutego do 27 marca b.r. oddziały regionalne ARMiR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą się ubiegać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową. 
Dotacje można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wtnkrzgsfgwanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. 
Szczegółowe informacje:

na stronie internetowej www.armir.gov.pl
na facebooku MałopolskiARiMR
w załączniku
2020.02.11. 11:34
Zostań rodziną zatępczą!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastęoczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
Zapraszamy chętnych do kontaktu z Zespołem ds. Rodzinnnej Pieczy Zastępczej,

osobiście: ul. Piłsudskiego 29, 
lub telefonicznie: tel. 12 422 29 94 lub 12 431 07 15. 

Informacja dotyczy wyłącznie rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.