PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.01.28. 13:17
ul. Krowoderskich Zuchów: wszczęcie postępowania ws. usunięcia drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Krowoderskich Zuchów 19 dz. nr 167/17 obr. 44 Krowodrza
2020.01.17. 14:48
ul. Narutowicza, Mackiewicza, Bursztynowa, Siewna: wydanie decyzji ws. usunięcia drzew i krzewów
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu

ul. Bursztynowa 1 dz. nr 1179/1 obr. 43 Krowodrza, 
ul. Mackiewicza 18 dz. nr 1181/19 obr. 43 Krowodrza, 
ul. Mackiewicza 25 dz. nr 1181/3 obr. 43 Krowodrza,
ul. Narutowicza 22 dz. nr 1179/3 obr. 43 Krowodrza, 
ul. Siewna 21d dz. nr 1181/16 obr. 43 Krowodrza. 
2020.01.17. 14:03
ul. Banacha: wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych, naziemnych miejsc postojowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych o dwóch częściach nadziemnych każdy, z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenia, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa"), na działkach nr: 908, 909/1 i 909/4 obr. 0029 Krowodrza.
2020.01.14. 07:43
ul. Legnicka: decyzja ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Legnicka 24, 24A, dz. nr 1176, obr. 43 Krowodrza