PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.01.14. 07:32
ul. Bursztynowa: decyzja ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Bursztynowa 3, dz. nr 1148/3, obr. 43 Krowodrza 
2019.12.27. 19:44
Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi 2020 r.
Uchwała nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
2019.12.09. 11:56
ul. Banacha: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc postojowych, z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn. Zabudowa mieszkalna wielorodzinna, polegająca na budowie do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, z parkingami naziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr 368/6 br. K-29 w rejonie ul. Banacha w Krakowie".
2019.12.07. 12:54
Utworzenie Parku Miejskiego w rejonie Fortu Bronowice
Przedstawiamy informację Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w związku z uchwałą Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały nr XV/195/2019 z dn. 10 października 2019 r. w sprawie utworzenia parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie.