PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 18-01-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.10.15. 12:55
ul. Opolska: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wycinki drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Opolska 41-69 dz. nr 4/18 obr. 44 Krowodrza
2019.10.15. 12:40
ul. Bałtycka, ul. Pachońskiego, ul. Narutowicza, ul. Siewna: obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. wycinki drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu:

ul. Bałtycka 26 dz. nr 1179/2, obr. 43 Krowodrza, 
ul. Narutowicza 20 dz. nr 1179/4, obr. 43 Krowodrza, 
ul. Pachońskiego 32a dz. nr 1178/6, obr. 43 Krowodrza, 
ul. Pachońskiego 34, dz. nr 1178/10, obr. 43. Krowodrza, 
ul. Siewna 21d, dz. nr 1181/11, obr. 43 Krowodrza
2019.10.15. 10:23
ul. Legnicka: obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa garaży oraz parkingów samochodowych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha (wynoszącej ok. 1,67 ha) na terenach nieobjętych formami ochrony przyrody w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. nr 872/3, 867/4, 871/1, 871/2, 868/1, 868/2 oraz części działek 860, 861, 862, 831 obr. 43 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Legnickiej w Krakowie"
2019.10.15. 10:16
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obr. 34, 40, 47, 48, 49, 50
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obr. 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza