PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.11.21. 07:53
Informacja ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie A - B"
Wydział Planowania Przestrzennego informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXVII/614/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - A - B" obejmującego obszar określony na załączniku graficznym do niniejszego pisma. 
Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały mogą zgłaszać postulaty i propozycje odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionego obszaru w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. na adres Wydziału Planowania Przestrzennego. 
Równocześnie Wydział informuje, że od dnia 8 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. można składać na piśmie wnioski do planu na adres Wydziału. 
Szczegóły w załączniku. 
2019.11.18. 23:26
ul. Conrada/Wilcza: obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy ws. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa garaży podziemnych i miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 109/3, 110/1, 111/5, 112/7, 113/7, 114/7, 111/4, 112/6, 113/6, 114/6, 115/7, 115/12, 115/13, 115/10, 115/8, 114/4, 113/4, 112/4, 111/2, 110/4, 110/3, 109/4, 109/6, 786/2, 109/5 obr. 41, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Conrada/Wilcza w Krakowie - dla inwestycji: Budowa budynków biurowo-usługowych, z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 109/3, 110/1, 111/5, 112/7, 113/7, 114/7, 111/4, 112/6, 113/6, 114/6, 115/7, 115/12, 115/13, 115/10, 115/8, 114/4, 113/4, 112/4, 111/2, 110/4, 110/3, 109/4, 109/6, 786/2, 109/5 obr. 41, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Conrada/Wilcza w Krakowie"
informujące strony ww. postępowania, że [...]
2019.11.13. 14:14
RDOŚ: obwieszczenie o kolejnych odwołaniach od decyzji ws. lotniska Kraków-Balice
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu kolejnych odwołań od decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków - Balice" w wariancie północnym. 
2019.11.13. 13:33
Komunikat Ministerstwa Środowiska ws. usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa
Przedstawiamy komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.