PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 23-02-2019
Organizacje pozarządowe

Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Podmioty zainteresowane korzystaniem z pomieszczeń Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dokonują zgłoszenia rezerwacji pocztą elektroniczną na adres: rada@dzielnica4.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń określone są w Regulaminie Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Regulamin i formularz zgłoszenia