PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Posiedzenia Zarządu

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=49110