PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 20-02-2019
Uchwały Rady
Numer Data Kadencja
XLVIII/528/2018/XLIX/2018 12 marca 2018 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
XLVIII/527/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: utworzenia parku kieszonkowego na os. Żabiniec przy linii kolejowej nr 100
XLVIII/526/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: rozpoczęcia procedury sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Żabiniec
XLVIII/525/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: rezygnacji Pani Elżbiety Ryby z Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych
XLVIII/525/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: rozpoczęcia procedury sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Żabiniec
XLVIII/524/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: montażu słupków w rejonie skrzyżowania ul. Ojcowskiej i Stawowej
XLVIII/523/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: odtworzenia i utwardzenia poboczy wzdłuż ulicy Łokietka
XLVIII/522/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: dojścia z ul. Belwederczyków 5 i 7 do planowanej pętli tramwajowej
XLVIII/521/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/445/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (z późn. zm.)
XLVIII/520/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
XLVIII/519/2018/XLVIII/2018 5 lutego 2018 7
W sprawie: projektu rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od Kościoła do skrzyżowania z ul. Dożynkową w Krakowie
XLVII/518/2018/XLVII/2018 15 stycznia 2018 7
W sprawie: zbycia działek przy ul. Jaremy w Krakowie
XLVII/517/2018/XLVII/2018 15 stycznia 2018 7
W sprawie: montażu znaku B – 35 na ul. Ojcowskiej w Krakowie
XLVII/516/2018/XLVII/2018 15 stycznia 2018 7
W sprawie: montażu znaku B – 35 na ul. Stawowej w Krakowie
XLVII/515/2018/XLVII/2018 15 stycznia 2018 7
W sprawie: nowej koncepcji połączenia ul. Żabiniec z ul. Langiewicza w Krakowie
XLVII/514/2018/XLVII/2018 15 stycznia 2018 7
W sprawie: budowy oświetlenia na końcowym przystanku „Chełmońskiego Osiedle” przy Galerii Bronowice w Krakowie
XLVII/513/2018/XLVII/2018 15 stycznia 2018 7
W sprawie: wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.
XLVI/512/2017/XLVI/2017 11 grudnia 2017 7
W sprawie: planowanej reformy komunikacyjnej
XLVI/511/2017/XLVI/2017 11 grudnia 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
XLV/510/2017/XLV/2017 1 grudnia 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
XLIV/509/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Armii Krajowej w Krakowie
XLIV/508/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 – 2020
XLIV/507/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: wprowadzenia zmiany w komunikacji miejskiej poprzez wzmocnienie linii autobusowych w Dzielnicy IV Prądnik Biały
XLIV/506/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: remontu ul. Bursztynowej w Krakowie
XLIV/505/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: linii tramwajowej na Górkę Narodową
XLIV/504/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn. „Remont ulicy Smętnej i wykonanie chodnika na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Smętnej 11 A i B”
XLIV/503/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: projektu rozbudowy ulicy Maciejkowej
XLIV/502/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Glogera
XLIV/501/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: organizacji ruchu w rejonie ulicy Chełmońskiego
XLIV/500/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kaczorówka
XLIV/499/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chabrowej w Krakowie
XLIV/498/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
XLIV/497/2017/XLIV/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
XLIV/496/2017/XLIII/2017 13 listopada 2017 7
W sprawie: wydzierżawienia działek nr 167/1cz. i nr 167/3 obręb 41 Krowodrza
XLIII/495/2017/XLIII/2017 9 października 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/ul. Stelmachów w Krakowie [STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XLIII/495/2017 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.26.2017 Z DNIA 02.11.2017]
XLIII/494/2017/XLIII/2017 9 października 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/ul. Stelmachów w Krakowie [STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XLIII/494/2017 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.26.2017 Z DNIA 02.11.2017]
XLIII/493/2017/XLIII/2017 9 października 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
XLII/492/2017/XLII/2017 2 października 2017 7
W sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek sportu”
XLII/491/2017/XLII/2017 2 października 2017 7
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Jęczmiennej w Krakowie
XLII/490/2017/XLII/2017 2 października 2017 7
W sprawie: przywrócenia ekranów akustycznych na ul. Opolskiej
XLII/489/2017/XLII/2017 2 października 2017 7
W sprawie: budowy przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Prądnik Czerwony
XLII/488/2017/XLII/2017 2 października 2017 7
W sprawie: uchylenia uchwały nr XLI/486/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie kapliczki na rogu ul. Chełmońskiego z ul. Stachiewicza
XLII/487/2017/XLII/2017 2 października 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
XLI/485/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: zbycia działki przy ul. Górka Narodowa
XLI/484/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: wpisania do WPF budowy ulicy Czesława Miłosza
XLI/483/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: nowej organizacji ruchu na ulicy Gaik
XLI/482/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: likwidacji „ronda” przy ul. Krowoderskich Zuchów bocznej oraz wyznaczenie parkingu
XLI/480/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: nowej organizacji ruchu na ul. Potoczek
XLI/479/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Josepha Conrada/ul. Sosnowieckiej w Krakowie
XLI/478/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie /wariant 2/
XLI/477/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie /wariant 1/
XLI/476/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
XLI/475/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
XLI/474/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2018 r.
XLI/473/2017/XLI/1 18 września 2017 7
W sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2018 r.
XL/486/2017/XLI/2017 18 września 2017 7
W sprawie: kapliczki na rogu ul. Chełmońskiego z ul. Stachiewicza
XL/472/2017/XL/2017 6 września 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
XL/471/2017/XL/2017 6 września 2017 7
W sprawie: wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie rezolucji do PKP PLK oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa
XL/470/2017/XL/2017 6 września 2017 7
W sprawie: wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zmian w komunikacji miejskiej na czas remontu linii kolejowej E30
469/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: zbycia części działki położonej przy ul. Banacha w Krakowie
468/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marczyńskiego w Krakowie
467/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie
466/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Elsnera w Krakowie
465/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie
464/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
463/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
462/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
461/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
460/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: montażu stacji rowerowych
459/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: budowy przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie.
458/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: uchwały kierunkowej LXIX/1714/17 Rady Miasta Krakowa z dn. 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych
457/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
456/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
455/XXXIX/2017 28 sierpnia 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
454/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Zachód”.
453/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojciecha Weissa w Krakowie.
452/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
451/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
450/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
449/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: przeniesienia i odwołania znaku B-35 na ul. Różyckiego.
448/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: przeniesienia przystanku linii autobusowej nr 154.
447/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: rozszerzenia zadania w budżecie Miasta Krakowa.
446/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
445/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018.
444/XXXVIII/2017 13 lipca 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017.
443/XXXVII/2017 19 czerwca 2017 7
W sprawie: montażu progu zwalniającego na ul. Piaskowej.
442/XXXVIII/2017 19 czerwca 2017 7
W sprawie: wprowadzenia zadań do budżetu Miasta Krakowa.
441/XXXVII/2017 19 czerwca 2017 7
W sprawie: utworzenia tymczasowej stacji kolejowej Kraków-Olsza na czas remontu linii kolejowej Kraków Główny Towarowy – Rudzice oraz utworzenia przez Miasto Kraków przystanków SKA na Małej Obwodnicy Kolejowej.
440/XXXVII/2017 19 czerwca 2017 7
W sprawie: projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie”.
439/XXXVII/2017 19 czerwca 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017.
438/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
437/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie
436/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie
435/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie
434/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zdrowej w Krakowie
433/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie
432/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ks. Kazimierza Siemaszki w Krakowie
431/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
430/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: zakazu parkowania na ul. Palacha w Krakowie
429/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: postawienia słupków przy przystanku „Lekarska” w Krakowie
428/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: sporządzenia projektu nowej organizacji ruchu na ulicy Pod Fortem
427/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: funkcjonowania linii 115
426/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: przesunięcia znaku B-36 na ulicy (Starej) Opolskiej
425/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: postawienia znaków B-35 na ulicy Marii Bobrzeckiej w Krakowie
424/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: wniosku do ZZM o wykup nieruchomości pod nową lokalizację ogródka jordanowskiego dla osiedla Tonie
423/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie.
422/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie
421/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: lokalizacji stacji rowerowych w Dzielnicy IV Prądnik Biały
419/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018
418/XXXVI/2017 22 maja 2017 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
417/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
416/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
415/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
414/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
413/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
412/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
411/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: budowy bezpiecznego przystanku „Gaik Tonie”.
410/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: wykonania oznakowania poziomego na ulicach Gaik i Na Zielonki.
409/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: montażu słupków przy Szkole Podstawowej nr 67 w Krakowie.
408/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: usprawnienia przejazdu przy Żłobku Samorządowym nr 24 przy ul. Opolskiej.
407/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stawowej w Krakowie.
406/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie.
405/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: zbycia działek położonych przy ul. Bociana w Krakowie.
404/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ustanowienia trwałego zarządu - ul. Siewna w Krakowie.
403/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: ustanowienia trwałego zarządu na działkach przy ul. Gdyńskiej w Krakowie.
402/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/395/2017 z dnia 6 marca 2017r.
401/XXXV/2017 3 kwietnia 2017 7
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2016 r.
400/XXXIV/2017 6 marca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie
399/XXXIV/2017 6 marca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie
398/XXXIV/398 6 marca 2017 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie
397/XXXIV/2017 6 marca 2017 7
W sprawie: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jasnogórskiej i Ojcowskiej
396/XXXIV/2017 6 marca 2017 7
W sprawie: zmiany organizacji ruchu na ulicy Wybickiego w Krakowie
395/XXXIV/2017 6 marca 2017 7
W sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/296/2016 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV na rok 2017
394/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: „zarurowania” rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Maciejkowej
393/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: uzupełnienia oznakowania na ul. Meiera
392/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie
391/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie
390/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
389/XXXIIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie
388/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ojcowskiej w Krakowie
387/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
386/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
385/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie
384/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie
383/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie
382/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wielkotyrnowskiej w Krakowie
381/XXXIII/2017 20 lutego 2017 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
380/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
380/XXXII/2017 24 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
379/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017.
379/XXXII/2017 24 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
378/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: rezygnacji Pani Elżbiety Ryby z Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego
377/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: dodatkowych kursów linii autobusowej nr 118
376/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: nakładki asfaltowej na ul. Waliszewskiego
375/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Ojcowskiej
374/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r
373/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lentza w Krakowie
372/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lentza w Krakowie
371/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pużaka w Krakowie
370/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Radzikowskiego w Krakowie
369/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Zdrowa/Bobrzeckiej w Krakowie
368/XXXI/2017 16 stycznia 2017 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
367/XXX/2016 12 grudnia 2016 r. 7
W sprawie: ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Stachiewicza/Makowskiego w Krakowie
366/XXX/2016 12 grudnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ojcowskiej w Krakowie
365/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Banacha w Krakowie.
364/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ustanowienia trwałego zarządu – ul. Murarska w Krakowie.
363/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
362/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
361/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
360/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
359/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
358/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
357/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
356/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
355/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wielkotyrnowskiej w Krakowie.
354/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie.
353/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: wpisania na listę zadań miejskich wykonania odwodnienia na ulicy Proszowickiej i Proszowickiej bocznej
352/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: wymiany lamp oświetleniowych w rejonie ul. Rusznikarskiej w Krakowie.
351/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 130 w Krakowie.
350/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: rozbudowy Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie.
349/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: zbycia działki położonej przy ul. Bociana w Krakowie.
348/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: wydzierżawienia części działek położonych przy ul. Gdyńskiej w Krakowie.
347/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017.
346/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
345/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: koncepcji planowanej trasy tramwajowej os. Azory – Bronowice Wielkie.
344/XXIX/2016 18 listopada 2016 r. 7
W sprawie: likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego i przekształcenia Gimnazjum nr 12.
343/XXIX/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ograniczenia tonażu na ulicy Meiera Boczna
342/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: linii autobusowej nr 169
341/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Żwirowej w Krakowie
340/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie
339/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29-Listopada w Krakowie
338/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29-Listopada w Krakowie
337/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29-Listopada w Krakowie
336/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29-Listopada w Krakowie
335/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: działalności Domu Kultury przy ul. Władysława Łokietka 267 w Krakowie
334/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: montażu progów na ulicy Siewnej
333/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: znaku B-36 na ulicy Chełmońskiego
332/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
331/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
330/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
329/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Radzikowskiego
328/XXVIII/2016 17 października 2016 r. 7
W sprawie: koncepcji rozbudowy ulicy Chylińskiego
327/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: budowy budynku przy boisku piłkarskim przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie
326/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: oznakowania w rejonie ulic Meiera i Meiera boczna
325/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: zwiększenia częstotliwości linii autobusowej nr 137
324/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie
323/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: budowy miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu w rejonie ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
322/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: wykupu działki przy ulicy Meiera w Krakowie
321/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2017 r.
320/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
319/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
318/XXVII/2016 19 września 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016
317/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Żabiniec w Krakowie
316/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
315/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stachiewicza w Krakowie
314/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie
313/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie
312/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie
311/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie
310/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stawowej w Krakowie
309/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Łokietka w Krakowie
308/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie
307/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/ul. Piaskowej w Krakowie
306/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: planowanej inwestycji przy ul. Grabczaka w Krakowie
305/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: propozycji zadań do budżetu miasta
304/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: montażu znaku B-36 z tabliczką T-24 oraz słupków na ulicy Bobrzeckiej w Krakowie.
303/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017
302/XXVI/2016 29 sierpnia 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016
301/XXV/2016 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
300/XXV/2016 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: zakazu postoju na ul. Białoprądnickiej.
299/XXV/2016 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Łokietka w Krakowie.
298/XXV/2016 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Banacha w Krakowie.
297/XXV/2016 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
296/XXV/2016 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017.
295/XXV/1 11 lipca 2016 r. 7
W sprawie: zagrożenia pieszych przy ulicy Łokietka.
294/XXIV/2016 13 czerwca 2016 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów”.
293/XXIV/2016 13 czerwca 2016 r. 7
W sprawie: uchwały nr XXII/273/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów”.
292/XXIV/2016 13 czerwca 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jaremy w Krakowie.
291/XXIV/2016 13 czerwca 2016 r. 7
W sprawie: zbycia działki położonej przy ul. Nawojowskiej w Krakowie.
290/XXIV/2016 13 czerwca 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
289/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: zakazu parkowania na ulicy Modrzejewskiej.
288/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: przedłużenia linii 130 do os. Chełmońskiego.
287/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lentza w Krakowie.
286/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Gdyńskiej w Krakowie.
285/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Konecznego w Krakowie.
284/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r.
283/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
282/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017.
281/XXIII/2016 30 maja 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Niskiej/Stanisławskiego w Krakowie.
280/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolskiej z Łokietka.
279/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: montażu słupków na ulicach: Mehoffera, Makowskiego, Zdrowej.
278/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Proszowickiej w Krakowie.
277/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: przedłużenia umowy wynajmu części budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3.
276/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r.
275/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2016-2018.
274/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
273/XXII/2016 16 maja 2016 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów”.
272/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy al. 29 Listopada w Krakowie.
271/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Makowskiego w Krakowie.
270/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: uchwały nr XVI/216/2015 w sprawie montażu słupków na ul. Makowskiego w Krakowie.
269/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
268/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
267/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2015 r.
266/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: użyczenia działek na rzecz Zespołu Ekonomiki Oświaty na os. Gotyk w Krakowie.
265/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: progów zwalniających na ulicy Dożynkowej.
264/XXI/2016 4 kwietnia 2016 r. 7
W sprawie: sprawie rozdzielenia ulicy Danka.
263/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: montażu lustra na ulicy Grabczaka.
262/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: budowy chodnika wzdłuż ulicy Chełmońskiego.
261/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stachiewicza w Krakowie.
260/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: przystąpienia do rozpoczęcia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Opolską i Wyki z jej ekstrapolacją oraz torami kolejowej linii obwodowej.
259/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Łąki”.
258/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
257/XX/2016 7 marca 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
256/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami w ciągu spacerowym „Młynówka Dominikańska”.
255/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie.
254/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: wytyczenia przystanków „na żądanie” na al. 29 Listopada.
253/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: dojścia do planowanego po wschodniej stronie trasy tramwajowej chodnika pomiędzy ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha.
252/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: montażu progów na ulicy Łokietka.
251/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: wytyczenia przejścia dla pieszych na ulicy Weissa.
250/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: wstępnego studium wykonalności dla premetra w Krakowie.
249/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Łokietka.
248/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Dwór Kościuszko” przy ul. Papierniczej 3.
247/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marczyńskiego w Krakowie.
246/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.
245/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
244/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie.
243/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie.
242/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie.
241/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Batalionu Skała AK w Krakowie.
240/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r.
239/XIX/2016 15 lutego 2016 r. 7
W sprawie: w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
238/XVIIi/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy al. 29 Listopada w Krakowie.
237/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu w Parku Wyspiańskiego w Krakowie.
236/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Grabczaka w Krakowie.
235/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marczyńskiego w Krakowie.
234/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie.
233/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie.
232/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: budowy sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych na ulicy Jasnogórskiej.
231/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: montażu lustra na ulicach Maciejkowej i Meiera.
230/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: wytyczenia przejść dla pieszych w rejonie ulic: Łokietka, Na Zielonki, Gaik i Meiera.
229/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu w Parku Kościuszki w Krakowie.
228/XVIII/2016 18 stycznia 2016 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
227/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stachiewicza i Chełmońskiego w Krakowie.
226/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: hydroforni znajdującej przy budynkach mieszkalnych ul. Kluczborska 5 i Krowoderskich Zuchów 15 w Krakowie.
225/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.
224/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: znaku zatrzymywania się na ul. Ojcowskiej w Krakowie.
223/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów wyspowych na ul. Ojcowskiej w Krakowie.
222/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających na ul. Budrysów w Krakowie.
221/XVII/2015 21 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu słupków przy ul. Zdrowej w Krakowie.
220/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Palacha w Krakowie.
219/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Siemaszki w Krakowie.
218/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: uchwały nr XII/158/2015 w sprawie utworzenia strefy zamieszkania na ul. Paszkowskiego w Krakowie.
217/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 115 i 169 w Krakowie.
216/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu słupków na ul. Makowskiego w Krakowie.
215/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających i słupków na ul. Chełmońskiego w Krakowie.
214/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: ustawienia znaku B-36 w ul. Bociana w Krakowie.
213/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów, ustawienia luster i likwidacji słupków przy ul. Stelmachów 137.
212/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: sprzedaży działki położonej przy ul. Wincentego Danka w Krakowie.
211/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Białoprądnicką, Górnickiego, Pachońskiego i Pleszowską w Krakowie.
210/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: koncepcji przebudowy ul. Conrada i Opolskiej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej w Krakowie.
209/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.
208/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
207/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
206/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
205/XVI/2015 4 grudnia 2015 r. 7
W sprawie: zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Azory) w Krakowie.
204/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: montażu słupków na ulicy Papierniczej.
203/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: umożliwienia bezpiecznego przejścia przez ulicę Białoprądnicką.
202/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: zmiany oznakowania poziomego na ulicy Weissa.
201/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: montażu betonowych separatorów na terenie dawnej pętli linii 120 przy ulicy Gaik.
200/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów i lustra na ulicy Maciejkowej.
199/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: przeniesienia przystanku „Tonie Gliniki”.
198/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Ks. Meiera w Krakowie.
197/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Piotra Wysockiego w Krakowie.
196/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: lokalizacji obiektu-szaletu w parku Krowoderskim w Krakowie.
195/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: słupków parkingowych przy ulicy Turystycznej oraz progów zwalniających na ulicy Łokietka.
194/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających na ulicach Pod Fortem i Zimorowicza.
193/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: blokady działalności firmy „Ren-bet” przy ul. Pękowickiej w Krakowie.
192/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Jaremy.
191/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
190/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
189/XV/2015 9 listopada 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
188/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: zmiany nazwy Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
187/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Gdyńskiej w Krakowie.
186/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w Parku Kościuszki w Krakowie.
185/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w rejonie ul. Siewnej w Krakowie.
184/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
183/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: przejść dla pieszych i znaków na ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.
182/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: przejść dla pieszych i znaków na ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.
181/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających.
180/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Chabrowej.
180/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających na ulicy Chabrowej.
179/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok.
178/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r.
177/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
176/XIV/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
175/XIII/2015 12 października 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
174/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie.
173/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: zamontowania bariery energochłonnej na ulicy Maciejkowej.
172/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: montażu oświetlenia na ulicach Poziomkowej i Potoczek
171/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Bociana w rejonie posesji nr 6a.
170/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: poparcia starań mieszkańców o montaż progów zwalniających.
169/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne udostepnienie w formie użyczenia mieszkańcom Dzielnicy IV Prądnik Biały miejsc postojowych zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
168/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: dzierżawy zatoki postojowej w rejonie ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
167/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”.
166/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Park”.
165/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
164/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
163/XIII/2015 14 września 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
162/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
161/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
160/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
159/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bursztynowej w Krakowie.
158/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: utworzenia strefy zamieszkania na ul. Paszkowskiego w Krakowie.
157/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: wykonania chodnika wzdłuż ul. J. Chełmońskiego w Krakowie.
156/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: słupków parkingowych.
155/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
154/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
153/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Radzikowskiego w Krakowie.
152/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
151/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Imbramowskiej i Turystycznej w Krakowie.
150/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
149/XII/2015 20 sierpnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
148/XI/2015 16 lipca 2015 r. 7
W sprawie: poparcia starań mieszkańców o montaż progów zwalniających.
147/XI/2015 16 lipca 2015 r. 7
W sprawie: „Budowy Trasy Wolbromskiej na odcinku Kraków – Zielonki”.
146/XI/2015 16 lipca 2015 r. 7
W sprawie: poparcia starań o ustawieni znaku B-36 przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6.
145/XI/2015 16 lipca 2015 r. 7
W sprawie: wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok.
144/XI/2015 16 lipca 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
143/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ks. Siemaszki w Krakowie.
142/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pużaka w Krakowie.
141/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie.
140/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
139/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalnych.
138/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: utworzenia Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
137/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
136/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: przywrócenie linii autobusowej 114.
135/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: słupków parkingowych.
134/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: opracowania dokumentacji technicznej na wybudowanie linii wodociągowej w ciągu ulicy Na Mostkach.
133/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: dzierżawy zatoki postojowej w rejonie ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
132/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Ks. Meiera w Krakowie.
131/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Park” i „Azory – rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”.
130/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: boiska w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie.
129/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: „Programu budowy chodników w Krakowie w latach 2015 do 2019”.
128/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
127/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
126/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
125/X/2015 1 lipca 2015 r. 7
W sprawie: korekty uchwały nr IX/118/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
124/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IV Prądnik Biały.
123/IX/2015 1 czerwca 2015 r 7
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018.
122/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
121/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: wydania ponownej opinii w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wodzinowskiego w Krakowie.
120/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: progów zwalniających przy ul. Meiera (boczna) typu wyspowego.
119/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: lokalizacji psiego wybiegu dla psów.
118/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
117/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/Stawowej w Krakowie.
115/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Wschód”.
114/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Zachód”.
113/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
112/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
111/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały.
110/IX/2015 1 czerwca 2015 r. 7
W sprawie: opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Księdza Meiera 20B.
109/VIII/2015 4 maja 2015 r. 7
W sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”
108/VIII/2015 4 maja 2015 r. 7
W sprawie: zbycia części działki położonej przy ul. Niskiej w Krakowie.
107/VIII/2015 4 maja 2015 r. 7
W sprawie: zbycia działek położonych w rejonie ul. Meiera w Krakowie.
106/VIII/2015 4 maja 2015 r. 7
W sprawie: zbycia części działki położonej przy ul. Dożynkowej w Krakowie.
105/VIII/2015 4 maja 2015 r. 7
W sprawie: progów zwalniających przy ul. Chełmońskiego.
104/VIII/2015 4 maja 2015 r. 7
W sprawie: wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok.
103/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2014 r.
102/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żmujdzkiej w Krakowie.
101/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
100/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
099/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
098/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
097/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
096/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
095/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
094/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
093/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
092/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
091/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rydla, Radzikowskiego i Głowackiego w Krakowie.
090/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: autobusu Galerii Bronowice.
089/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: przebudowy ul. Chabrowej.
088/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”.
087/VII/2015 20 kwietnia 2015 r. 7
W sprawie: korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
086/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w rejonie ul. Ks. Meiera w Krakowie.
085/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stelmachów w Krakowie.
084/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
083/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Czerwieńskiego i ul. Pużaka w Krakowie.
082/VI/2015 23 marca 2015 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
081/VI/2015 23 marca 2015 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
080/VI/2015 23 marca 2015 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
079/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
078/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
077/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
076/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
075/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: opinii koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III .
074/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: lokalizacji pojemników na odzież używaną na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały.
073/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
072/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: zbycia części działki położonej przy ul. Zdrowej w Krakowie.
071/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: zbycia działek położonych przy ul. Opolskiej w Krakowie.
070/VI/2015 23 marca 2015 r. 7
W sprawie: zbycia działki położonej przy ul. Jaremy w Krakowie.
068/V/2015 6 marca 2015 r. 7
W sprawie: korekty uchwały nr IV/60/2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
067/V/2015 6 marca 2015 r. 7
W sprawie: realizacji zadań z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych infrastruktury drogowej w roku 2015.
066/V/2015 6 marca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
065/V/2015 6 marca 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
064/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: obrony przedsiębiorców działających w okolicy skrzyżowania ulic Makowskiego i Stachiewicza.
063/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
062/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
061/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: wyłączenia ogródków jordanowskich z bieżącego utrzymania przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały.
060/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015.
059/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: opinii koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III .
058/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: montażu progów zwalniających.
057/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: korekty wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.
056/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
055/IV/2015 23 lutego 2015 r. 7
W sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
054/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
053/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
052/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
051/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
050/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
049/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalnych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
048/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
047/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
046/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
045/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
044/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ogródków Jordanowskich Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
043/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
042/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
041/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budownictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
040/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
039/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok.
038/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.
037/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: zbycia części działki położonej w przy ul. Górka Narodowa w Krakowie.
036/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: zbycia części działki położonej w rejonie Fortu Tonie w Krakowie.
035/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie wg sprawy: 1. /AU-02-4.6730.2.1793.2014.MMY/ 2. /AU-02-4.6730.2.2074.2014.AGY/
034/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie.
033/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie.
032/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy: 1. ul. Mackiewicza 2 w Krakowie /AU-02-8.ERO/MMY.7331-2377/09/, 2. ul. Żabiniec /AU-02-2.6730.2.2051.2014.MDY.
031/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
030/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
029/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie.
028/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Pużaka w Krakowie.
027/III/2015 19 stycznia 2015 r. 7
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Pużaka w Krakowie.
026/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
025/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”.
024/II/2015 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Park”
023/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: w sprawie delegowania radnych.
022/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: korekty projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
021/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalncyh Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
020/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
019/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
018/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
017/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
016/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
015/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Informacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
014/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
013/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
012/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
011/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji ds. Ogródków Jordanowskich Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
010/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
009/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
008/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
007/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: powołania Komisji Budownictwa Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
006/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
005/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
004/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: wyboru członka Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
003/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
002/II/2014 30 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
001/I/2014 16 grudnia 2014 r. 7
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
774/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
773/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
772/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
771/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie.
770/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tadeusza Makowskiego w Krakowie.
769/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
768/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
767/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
766/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: zbycia części działek przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie.
766/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: zbycia części działek przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie.
765/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: zamontowania słupków przy ul. Ks. Siemaszki 52 w Krakowie.
764/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: poparcia starań o dzierżawę części działki przy ul. Zdrowej w Krakowie.
763/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: przekazania środków na ogródek jordanowski przy ul. Siewna-Wiadukt w Krakowie.
762/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: sprzedaży nieruchomości przy ul. Siewnej w Krakowie.
761/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
760/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: zmiany obwodów szkół.
759/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania powierzone w 2015 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
758/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych samorządowych placówek oświatowych.
757/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
756/LIX/2014 12 listopada 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
755/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
754/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
753/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
752/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
751/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
750/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
749/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tadeusza Makowskiego w Krakowie.
748/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie.
747/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie.
746/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Pużaka w Krakowie.
745/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie.
744/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Władysława Łokietka w Krakowie.
743/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego w Krakowie.
742/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
741/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
740/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
739/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: zbycia części działki położonej w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.
738/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: zamontowania słupków przy ul. Ks. Siemaszki 30A.
737/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
736/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
735/LVIII/2014 21 października 2014 r. 6
W sprawie: zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych samorządowych placówek oświatowych.
734/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
733/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Gryczanej 30 A w Krakowie.
732/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: - ul. Pękowickiej w Krakowie /AU-02-8.6730.2.1275.2014.AGY/ - al.29 Listopada w Krakowie /AU-02.6730.2.1238.2014.KFU/
731/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
730/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2015 r.
729/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: opinii do projektów: uchwały RMK i zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2015 roku.
728/LVII/2014 23 września 2014 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
727/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Łokietka w Krakowie.
726/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: zmiany prawa w zakresie polityki ochrony powietrza.
725/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
724/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
723/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
722/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadań wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.
721/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2015 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
720/LVI/2014 12 września 2014 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 692/LIV/2014 w sprawie zadań priorytetowych z 2014 r.
719/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały
718/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: zbycia działki położonej w rejonie ul. Stawowej i Sosnowieckiej w Krakowie.
717/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: - ul. Mehoffera w Krakowie /AU-02-8.6730.2.1049.2014.MMY/ - ul. Radzikowskiego w Krakowie /AU-02-8.6730.2.1327.2014.MMY/
716/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla następujących inwestycji: - ul. Łokietka w Krakowie /AU-02.8-6730.2.1216.2014.AGY/, - ul. Na Mostkach w Krakowie /AU-02.8.6730.1100.2014.MMY/.
715/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Łokietka w Krakowie.
714/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojciecha Weissa w Krakowie.
713/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Jana Palacha w Krakowie.
712/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
711/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
710/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
709/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: budowy tramwaju na os. Azory.
708/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: przebiegu linii metra na terenie Dzielnicy IV.
707/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2015 r.
706/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2015 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
705/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
704/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2015 r.
703/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: likwidacji samowoli budowlanej przy ul. Wodzinowskiego 26.
702/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadań priorytetowych w 2015 roku.
701/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
700/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: budowy przyłącza kanalizacyjnego na ul. Żwirowej.
699/LV/2014 26 sierpnia 2014 r. 6
W sprawie: budowy sieci wodociągowej w ulicy Na Mostkach.
698/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
697/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: opinii dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie na wysokości KFC”
696/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: zmiany organizacji ruchu na ul. Imbramowskiej w Krakowie.
695/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla następujących inwestycji: - ul. Zawodzie/ Siewnej w Krakowie /AU-02-2.6730.2.1099.2014.MDY/, - ul. Piaszczysta w Krakowie /AU-02-8.6730.2.1191.2014.AGY/, - ul. Chełmońskiego w Krakowie /AU-02-8.6730.2.1028.2014.APŁ/.
694/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Siemaszki.
693/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
692/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadań priorytetowych w 2014 roku.
691/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
690/LIV/2014 29 lipca 2014 r. 6
W sprawie: opinii do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1896/2014 z dnia 04.07.2014 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 r.
689/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Meiera w Krakowie.
688/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Krętej w Krakowie.
687/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Zdrowej/Bobrzeckiej w Krakowie.
686/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
685/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: lokalizacji kasyna w Hotelu „Dwór Kościuszko” przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie.
684/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2015 r.
683/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
682/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac remontowych żłobków.
681/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
680/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2015 roku.
679/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok.
678/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadań priorytetowych w 2014 roku.
677/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych samorządowych placówek oświatowych
676/LIII/2014 8 lipca 2014 r. 6
W sprawie: budowy trasy Wolbromskiej w ramach inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III na os. Krowodrza Górka-ul. Bociana- Górka Narodowa- Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej”.
675/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: linii autobusowej nr 118.
674/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla następujących inwestycji: - ul. Radzikowskiego w Krakowie /AU-02.8.6730.2.706.2014.MMY/, - ul. Pękowickiej w Krakowie /AU-02.8.6730.2.708.2014.EŁY/, - ul. Glogera w Krakowie /AU-02.8.6730.2.882.2014.AGY/.
673/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla następujących inwestycji: - ul. Żabiniec w Krakowie /AU-02.2.6730.2.686.2014.MDY/, - ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie /AU02-2.6730.2.848.2014.MDY/, - ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie /AU-02-2.6730.2.853.2014.MDY/.
672/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla następujących inwestycji: - ul. Weissa w Krakowie / AU-02-8.6730.2.274.2014.MPI/ - ul. Gdyńska w Krakowie /AU-02-8/6730.2.732.2014.UDU/
671/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Felińskiego w Krakowie.
670/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy: - ul. Elsnera w Krakowie /ML-02.7123.80.2014.AJ/ - ul. Stachiewicza w Krakowie /ML-02.7123.200.2014.AJ/
669/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wielkotyrnowskiej w Krakowie.
668/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Makowskiego w Krakowie.
667/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: opinii do inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy IV, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich, przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) w 2014 r.
666/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok.
665/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: opinii projektu dla inwestycji pn.: - „Projekt zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Murarskiej, dz. nr 488/4, obręb 41, Krowodrza w Krakowie”, - „Projekt zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Weissa, dz. nr 512/10, obręb 41, Krowodrza w Krakowie”.
664/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: zmiany zadań powierzonych z zakresu prac remontowych samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2014 r.
663/LII/2014 10 czerwca 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
662/Li/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Walerego Radzikowskiego w Krakowie.
661/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
660/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie.
659/LI/1 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
658/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
657/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
656/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
655/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
654/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Zdrowej w Krakowie.
653/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: opinii projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego na działce nr 833/2 obr. 41 Krowodrza (tereny PKP)”.
651/LI/2014 16 maja 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
650/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
649/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: opinii wariantowej koncepcji wielobranżowej dla zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”.
648/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: opinii projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Siewnej w Krakowie”.
647/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
646/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
645/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
644/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: zmiany zadania powierzonego z zakresu prac remontowych samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2014 r.
643/L/2014 6 maja 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
642/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: uwag do koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III na os. Krowodrza Górka-ul. Bociana-Górka Narodowa-Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej.
641/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
640/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: delegowania radnych.
639/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: umieszczenia w planie Budżetu Miasta Krakowa oraz w WPF i WPI zadania pn. „Budowa ul. Iwaszki” w Krakowie”.
638/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.
637/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
636/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
635/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: korekty zadań priorytetowych w 2014 roku.
634/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Doraźnej ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
633/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
632/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
631/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: zbycia działki położonej przy ul. Siewnej w Krakowie.
630/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie.
629/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Łokietka w Krakowie.
628/XLIX/2014 10 kwietnia 2014 r. 6
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2013 r.
627/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Żwirowej w Krakowie.
626/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
625/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
624/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” w 2014 r.
623/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: zbycia części działki położonej przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
622/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: zbycia części działki położonej przy ul. Jana Stanisławskiego w Krakowie.
621/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. 29 Listopada w Krakowie.
620/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Zawodzie/Siewnej w Krakowie.
619/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Sosnowieckiej i ul. Stawowej w Krakowie.
618/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.
617/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Glogera w Krakowie.
616/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
615/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: formy realizacji prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych w roku 2014 r.
614/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Elsnera w Krakowie.
612/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
611/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: korekty uchwały 597/XLVII/2014 w sprawie wskazania miejsc wymagających oświetlenia i doświetlenia na terenie Dzielnicy IV.
610/XLVIII/2014 18 marca 2014 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
609/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
608/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
607/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
606/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Pużaka. w Krakowie.
605/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Siemaszki w Krakowie.
604/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żmujdzkiej w Krakowie.
603/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
602/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
601/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: nazwania projektowanej drogi łączącej ul. Sosnowieckiej z budowanym na terenie IFJ PAN Centrum Cyklotronowym Bronowice im. prof. Mariana Mięsowicza.
600/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: zbycia działki położonej przy ul. Stawowej w Krakowie.
599/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pachońskiego i Vetulaniego w Krakowie.
598/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego od Ronda Polsad do ul. Węgrzeckiej w Krakowie.
597/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: wskazania miejsc wymagających oświetlenia i doświetlenia na terenie Dzielnicy IV.
596/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: rozdysponowania środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta na rok 2014 w ramach rezerwy celowej pn. „Dofinansowanie dla Dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku”.
595/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: uchylenia uchwały nr 590/XLVI/2014 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 28 stycznia 2014 r.
594/XLVII/2014 18 lutego 2014 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
593/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Felińskiego w Krakowie.
592/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
591/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: uchylenia uchwały nr 516/XLI/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
590/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: rozdziału środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Krakowa w 2014 r. na zadania wyłonione w ramach prowadzonego pilotażu budżetu partycypacyjnego.
589/XlVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego przy ul. Weissa 8 w Krakowie (lokalu po byłej placówce Poczty Polskiej) na drugą siedzibę Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
588/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: postawienia wiat przystankowych na terenie Dzielnicy IV.
587/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: sygnalizacji świetlnej na ul. Opolskiej.
586/XLVI/2014 28 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
585/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej 65 w Krakowie.
584/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Glogera w Krakowie.
583/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” przy ul. Szopkarzy 8 w Krakowie.
582/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów.
581/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 489/XXXIX/2013 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.
580/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
579/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: wykonania sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Łokietka w czasie jej przebudowy.
578/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy IV.
577/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
576/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: zadania ujętego w Budżecie Miasta Krakowa w 2014 r. pn. „Budowa psich wybiegów”.
575/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: przystąpienia przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały do udziału w „dzielnicowym” budżecie partycypacyjnym w 2014 r.
574/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
573/XLV/2014 14 stycznia 2014 r. 6
W sprawie: planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
572/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: poparcia starań Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci CHATKA PUCHATKA o dalsze funkcjonowanie na rzecz dzieci z terenu Dzielnicy IV.
571/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: poparcia starań Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci AKADEMIA MŁODZIEŻY o dalsze funkcjonowanie na rzecz dzieci z terenu Dzielnicy IV.
570/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej.
569/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza.
568/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza.
567/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera.
566/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bolesława Czerwieńskiego w Krakowie.
565/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na działkach położonych w rejonie ul. Różyckiego.
564/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: podziału środków na zadania z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia pomiędzy poszczególne dzielnice.
563/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: hydroforni znajdującej przy budynkach mieszkalnych ul. Kluczborska 5 i Krowoderskich Zuchów 15.
562/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu w kierunku od IKEI do Ronda Ofiar Katynia.
561/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: północnej obwodnicy Krakowa.
560/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji na terenie Dzielnicy IV.
559/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: opinii projektu rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa.
558/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2014 r.
557/XLIV/2013 10 grudnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.
556/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: zbycia działki przy ul. Na Budzyniu w Krakowie.
555/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: zbycia działki przy ul. Różyckiego w Krakowie.
554/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.
553/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: poparcia starań mieszkańców ul. Belwederczyków o oświetlenie oraz postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy Alei 29 Listopada w Krakowie.
552/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
551/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: opinii dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
550/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
549/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Skrajnej w Krakowie.
548/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: zakazu palenia węglem.
547/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
546/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.
545/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
544/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok.
543/XLIII/2013 19 listopada 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
542/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
541/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: zbycia działek położonych w rejonie ul. Górka Narodowa w Krakowie.
540/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wincentego Danka w Krakowie.
539/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Meiera w Krakowie.
538/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jordanowskiej/Łokietka w Krakowie.
537/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jordanowskiej i Łokietka w Krakowie.
536/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29 Listopada w Krakowie.
535/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29 Listopada w Krakowie.
534/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
533/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: ruchu jednokierunkowego na ul. Kluczborskiej w kierunku od ul. Prądnickiej do ul. Krowoderskich Zuchów.
532/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.
531/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania powierzone w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
530/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych żłobków.
529/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: sprawie korekty zadań powierzonych przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2013 r.
528/XLII/2013 15 października 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
526/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: opinii do projektów: uchwały RMK i zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek w 2014 roku.
525/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wincentego Danka w Krakowie.
524/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: opinii dotyczącej drogi dojazdowej do inwestycji przy ul. Wincentego Danka w Krakowie.
523/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
522/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok.
521/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
520/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2014 r.
519/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2014 r.
518/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
517/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: zadań powierzonych przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2013 r.
516/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: przystąpienia do realizacji w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
515/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
514/XLI/2013 10 września 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.
513/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
512/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
511/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
510/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Górka Narodowa 116 w Krakowie.
509/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 453/XXXIV/2013 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Nałkowskiego w Krakowie.
508/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Imbramowskiej w Krakowie.
507/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji na terenie Dzielnicy IV.
506/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: przeniesienia oszczędności pozostałych po przetargach z zadania „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na zadanie „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w 2013 r.”.
505/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
504/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
503/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
502/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: zmian w zadaniach priorytetowych w 2014 roku.
501/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku.
500/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.
499/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 496/XXXIX/2013 w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących.
498/XL/2013 27 sierpnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
497/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: sprzedaży części nieruchomości przy ul. Danka w Krakowie.
496/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących.
495/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących.
494/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
493/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
492/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: opinii projektu zagospodarowania opracowanego w ramach zadania „budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. „Smoczego Skweru” przy ul.Kluczborskiej w Krakowie.
491/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2014 r.
490/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2014 r.
489/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa
488/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
487/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
486/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r.w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
485/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
484/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2014 r.
483/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2014 r.
482/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
481/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
480/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
479/XXXIX/2013 9 lipca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
478/XXXVIII/2013 4 czerwca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
477/XXXVIII/2013 4 czerwca 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
476/XXXVIII/2013 4 czerwca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych żłobków.
475/XXXVIII/2013 4 czerwca 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok.
474/XXXVII/2013 23 maja 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
473/XXXVII/2013 23 maja 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
472/XXXVII/2013 23 maja 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
471/XXXVI/2013 14 maja 2013 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Kaczorówka 4 w Krakowie.
470/XXXVI/2013 14 maja 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.
469/XXXVI/2013 14 maja 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.
468/XXXVI/2013 14 maja 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
467/XXXVI/2013 14 maja 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
466/XXXVI/2013 14 maja 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 377/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
465/XXXV/2013 16 kwietnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
464/XXXV/2013 16 kwietnia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
463/XXXV/2013 16 kwietnia 2013 r. 6
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2012 r.
462/XXXV/2013 16 kwietnia 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
461/XXXV/2013 16 kwietnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 397/XXIX/2012 w sprawie zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych żłobków.
460/XXXV/2013 16 kwietnia 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 432/XXXIII/2013 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.
459/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Słotnej w Krakowie.
458/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Siewnej w Krakowie.
457/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: opinii projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Glogera w Krakowie”
456/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” w 2013 r.
455/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
454/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Żmujdzkiej w Krakowie.
453/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 393/XXVIII/2012 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Nałkowskiego w Krakowie.
452/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: budowy kładek dla pieszych na terenie Dzielnicy IV.
451/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: przystąpienia Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego pn. „Dzielnice się liczą!” zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.
450/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku.
449/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś, realizowanej na dz.nr 765, 766, 761/14, 741”.
448/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: rozdziału środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Krakowa w 2013 r. na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie” .
447/XXXIV/2013 26 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 377/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
446/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: opłat za wywóz śmieci.
445/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Gnieźnieńskiej w Krakowie.
444/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: zbycia nieruchomości przy ul. Siewnej w Krakowie.
443/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bolesława Czerwieńskiego w Krakowie.
442/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
441/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
440/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
439/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
438/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: formy realizacji prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych w roku 2013 r.
437/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: opinii projektu budowlanego budowy chodnika wzdłuż ulicy Porzeczkowej w Krakowie.
436/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
435/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: lokalizacji psiego wybiegu na terenie Dzielnicy IV.
434/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
433/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku.
432/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 426/XXXII/ 2013 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.
431/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 385/XXVII/2012 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa
430/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
429/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
428/XXXIII/2013 5 marca 2013 r. 6
W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
427/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
426/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa
425/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
424/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
423/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: zamian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku.
422/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
421/XXXII/2013 5 lutego 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
420/XXXI/2013 29 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: korekty uchwały nr 377/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
419/XXXI/2013 29 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
418/XXXI/2013 29 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie.
417/XXXI/2013 29 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: uwag do Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
416/XXXI/2013 29 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
415/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
414/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
413/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
412/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.
411/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.
410/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości przy ul. Górka Narodowa 116 w Krakowie.
409/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie.
408/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Meiera w Krakowie.
407/XXX/2013 15 stycznia 2013 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
406/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
405/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: poparcia starań o prowadzenie sklepu monopolowego przy ul. Imbramowskiej 34 w Krakowie.
404/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania terenu na okres 15 lat na rzecz Kółka Rolniczego Kraków - Tonie przy ul. Łokietka w Krakowie.
403/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przy ul. Kluczborskiej w Krakowie.
402/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: poparcia starań Gimnazjum nr 13 o przedłużenia umowy z firmą PTK Centertel dotyczącej stacji bazowej telefonii komórkowej, znajdującej się na budynku szkoły przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie.
401/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: wniosku o pilny remont pawilonu przy ul. Elsnera 3 w Krakowie.
400/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: zmiany organizacji ruchu na ul. Słotnej w Krakowie.
399/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: zadań z zakresu remontów i inwestycji placówek oświatowych przeznaczonych do realizacji w 2012 r.
398/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
397/XXIX/2012 11 grudnia 2012 r. 6
W sprawie: zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych żłobków.
396/XXVIII/2012 13 listopada 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej 65 w Krakowie (wersja nr 2).
395/XXVIII/2012 13 listopada 2012 r. 6
W sprawie: sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej 65 w Krakowie (wersja nr 1).
394/XXVIII/2012 13 listopada 2012 r. 6
W sprawie: wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 r.
393/XXVIII/2012 13 listopada 2012 r. 6
W sprawie: zmiany organizacji ruchu na ul. Nałkowskiego w Krakowie.
392/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Batalionu Skała AK w Krakowie.
391/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie.
390/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
389/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.
388/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wodzinowskiego w Krakowie.
387/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały w zakresie § 4 pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
386/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r.
385/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa
384/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
383/XXVII/2012 31 października 2012 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
382/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie.
381/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Proszowickiej w Krakowie.
380/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie – etap 2.
379/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na udziałach nieruchomości na działkach wzdłuż ulicy Opolskiej w Krakowie.
378/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
377/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
376/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
375/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2013 roku.
374/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: zadań priorytetowych w 2012 roku.
373/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: zmiany zadania powierzonego z zakresu remontów samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.
372/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
371/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji miejskiej.
370/XXVI/2012 16 października 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia rozkładu godzin aptek krakowskich obowiązujących w 2013 r.
369/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie.
368/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie.
367/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie.
366/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Niskiej w Krakowie.
365/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska – Łokietka w Krakowie.
364/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: opinii do projektu zagospodarowania „wybiegu dla psów” w parku Kościuszki w Krakowie.
363/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: przeniesienia postoju taksówek spod Urzędu Skarbowego przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 w Krakowie.
362/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
361/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r.
360/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.
359/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2013 r.
358/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadanie powierzone pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2013 r.
357/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2013 roku.
356/XXV/2012 18 września 2012 r. 6
W sprawie: zmiany realizatora zadania priorytetowego z 2012 roku.
355/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siewna-Kuźnicy Kołłątajowskiej”.
354/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: organizacji ruchu na ul. Kluczborskiej w Krakowie.
353/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Zimorowicza i Pachońskiego w Krakowie.
352/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Niskiej w Krakowie.
351/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.
350/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ulic Jasnogórskiej, Sosnowieckiej, Radzikowskiego w Krakowie.
349/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: zbycia działki przy ul. Gaik w Krakowie.
348/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Kraków
347/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu remontów samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.
346/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: sprzedaży działki w rejonie ul. Ludomira Różyckiego w Krakowie.
345/XXIV/1 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
344/XXIII/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
343/XXIV/2012 28 sierpnia 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
342/XXIII/1 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały w zakresie § 4 pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
341/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
340/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
339/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
338/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
337/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie.
336/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
335/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1173 oraz części działki nr 1174/1 obr. 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie.
334/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie.
333/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bociana w Krakowie.
332/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Zawodzie/Siewnej w Krakowie.
331/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.
330/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: zbycia działki przy ul. Gaik w Krakowie.
329/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: działki przy ul.Turystycznej w Krakowie.
328/XXIII/2012 2012.09.12 6
W sprawie: korekty zakresu rzeczowego zadań priorytetowych w 2012 roku.
327/XXIII/20 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2013 r.
326/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: wniosku do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
325/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: formy realizacji prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych w roku 2012 r.
324/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: zmiany przebiegu linii autobusowej nr 168.
323/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Na Budzyniu i ul. Gaik w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
322/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wpisanie do rejestru zabytków budynku dawnej fabryki „Artigraph” przy ul. Prądnickiej 65.
321/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2013 r.
320/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2013 r.
319/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
318/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych żłobków.
317/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
316/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2013 roku.
315/XXIII/2012 3 lipca 2012 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
314/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie.
313/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pachońskiego w Krakowie.
312/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pachońskiego w Krakowie.
311/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stelmachów w Krakowie.
310/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stelmachów w Krakowie.
309/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Bronowicach Wielkich – etap I .
308/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Podkowińskiego w Krakowie.
307/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Podkowińskiego w Krakowie.
306/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Vetulaniego/Pachońskiego w Krakowie.
305/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Żabiniec w Krakowie.
304/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Weissa w Krakowie.
303/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: sprzedaży działki w rejonie ul. Ludwika Pasteura w Krakowie.
302/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: sprzedaży działki w rejonie ul. Ludomira Różyckiego w Krakowie.
301/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: sprzedaży działki w rejonie ul. Gaik w Krakowie.
300/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ustanowienia prawa użytkowania budynku stacji transformatorowej na rzecz Tauron Dystrybucja S. A., położonej przy ul. Władysława Łokietka w Krakowie.
299/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
298/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: umieszczenia na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do gminnej pomocy mieszkaniowej i bezzwłocznego przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Kraków wnioskodawcy w sprawie ML-02.AN.71470-757/05.
297/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: zmiany w Budżecie Miasta Krakowa.
296/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: zadań zawartych we wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.
295/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: poparcia starań Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga” o wykorzystanie terenu parku Krowoderskiego na potrzeby imprezy sportowej „Turniej Piłki Nożnej”.
294/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
293/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: zadań priorytetowych w 2012 roku.
292/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: rozszerzenia zadań powierzonych przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.
291/XXII/2012 5 czerwca 2012 r. 6
W sprawie: korekty uchwały 280/XXI/2012 w sprawie korekty uchwały 157/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.
290/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej, Lekarskiej, Siemaszki w Krakowie.
289/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Górki Narodowej Wschód.
288/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie.
287/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
286/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: opinii o inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Glogera 41-43” w Krakowie w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
285/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: zarezerwowania środków w Budżecie Miasta Krakowa.
284/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: nadania nazwy dla węzła komunikacyjnego powstałego w miejscu dawnego Ronda Ofiar Katynia.
283/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.
282/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r.
281/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: zadań priorytetowych w 2012 roku.
280/XXI/2012 8 maja 2012 r. 6
W sprawie: korekty uchwały 157/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.
279/XX/2012 24 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: zmian w komunikacji na terenie Dzielnicy IV.
278/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
277/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie.
276/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
275/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
274/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tadeusza Makowskiego w Krakowie.
273/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
272/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
271/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: wyznaczenia kontrpasa rowerowego na ul. Siemaszki.
270/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie.
269/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie.
268/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie.
267/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Glogera w Krakowie.
266/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej w Krakowie.
265/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie.
264/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Danka w Krakowie.
263/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Weissa w Krakowie.
262/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Gaik w Krakowie.
261/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2011 r.
260/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: korekty uchwał nr 131/XI/2011 i 149/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2012 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
259/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
258/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: wykonania progów zwalniających wyspowych na ul. Radzikowskiego.
257/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: poparcia wniosku mieszkanki o uzyskanie lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
256/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: pozostawienia Gimnazjum nr 14 w obecnym budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.
255/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: poparcia protestu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3 w Krakowie.
254/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: poparcia wniosku społeczności rodziców o nie likwidowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka”, przy ul. Stachiewicza 33 w Krakowie.
253/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: opinii o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Rusznikarskiej 14 A w Krakowie.
252/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: przyśpieszenia realizacji odcinka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przebiegającej w rejonie Górki Narodowej z przystankiem w pobliżu ul. Meiera.
251/XIX/2012 17 kwietnia 2012 r. 6
W sprawie: zadań priorytetowych w 2012 roku.
250/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
249/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
248/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
247/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie.
246/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
245/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie.
244/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: zbycia działki w rejonie ul. Potoczek w Krakowie.
243/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. M. Jaremy i Murarskiej w Krakowie.
242/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: wstrzymania procedury likwidacji dotychczasowej formy działania stołówek w szkołach i przedszkolach.
241/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: zmian w składzie Komisji do Spraw Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
240/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2011-2015.
239/XVIII/2012 13 marca 2012 r. 6
W sprawie: zadań priorytetowych w 2012 roku.
420/XXXVI/2017 22 maja 2017 420
W sprawie: korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
527/XLII/2013 15 października 2013 r.
W sprawie: zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku.