PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 18-01-2020
Wiadomości lokalne
2016.02.15. 21:51
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Krakowianie mogą już korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni, adwokaci oraz organizacja pozarządowa.
12 punktów prowadzi organizacja pozarządowa - Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – wyłoniona w otwartym konkursie ofert, dotyczącym realizacji w roku 2016 zadań publicznych w zakresie „Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej".
W 18 pozostałych punktach porad udzielają radcy prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.
Punkty pomocy prawnej czynne są pięć dni w tygodniu, minimum cztery godziny dziennie. Nieodpłatną pomoc można uzyskać w: lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów, Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej na ul. Sas-Zubrzyckiego, siedzibach ZIKiT-u i ZIS-u oraz Radzie Dzielnicy XIV.
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015. poz. 1225) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
W Dzielnicy IV pomoc prawną można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32), od poniedziałku do piątku, w godz.10.00-14.00.

Wykaz wszystkich punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.