PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Wiadomości lokalne
2013.01.04. 22:55
Zadanie priorytetowe: Mała Rewitalizacja Osiedla Krowodrza Górka

Wśród zadań priorytetowych naszej dzielnicy, jako główne wskazać można tzw. "Małą Rewitalizację Osiedla Krowodrza Górka". Zadanie jest rezultatem licznych spotkań z mieszkańcami, zgłoszeń, rozmów, jak również pośrednio sondażu przeprowadzonego na os. Krowodrza Górka. Rada Dzielnicy IV przeznaczyła 100 000 zł na realizację tego zadnia.
Projekt ma na celu uporządkowanie prozaicznych spraw, m.in. zabezpieczenie ciągów pieszych przed parkowaniem, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych, pielęgnację zieleni, dostawienie ławek i koszy na śmieci. Jesteśmy świadomi, że te działania mogą nie sprostać wszystkim potrzebom w tym zakresie, jednak najpilniejsze powinny zostać zrealizowane.
W celu przedyskutowania z Państwem realizacji planowanych prac – przed ich rozpoczęciem, jak również zaznajomienia się ze sprawami pilnymi dla Państwa i łatwymi do uporządkowania, zapraszam na spotkanie w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej, które odbędzie się 7 stycznia o godz. 18. Podczas spotkania ustalimy listę rankingową zadań, które należy zrealizować.
Do udziału zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy mają problem z pokonaniem zbyt wysokiego krawężnika, brakiem możliwości przejścia po chodniku zastawionym samochodami, jak również tych, którzy mają pomysł, gdzie niewielkim kosztem można wyznaczyć nowe miejsca parkingowe.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

spotkanie