PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 18-01-2020
Wiadomości lokalne
2019.07.09. 20:01
XI sesja Rady Dzielnicy

XI sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbędzie się w czwartek, 11 lipca 2019 r., o godz. 17.00, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie, ul. K. Wyki 3

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Prezentacja Dowódcy JRG nr 5
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. 
 5. Sprawy bieżące i oświadczenia i komunikaty.
 6. Projekty uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego - druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),
  2. projekt uchwały w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 - druk nr 2 (projekt Zarządu),
  3. projekt uchwały w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 - druk nr 3 (projekt Zarządu)
 7. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
Dominik Franczak 

Projekt porządku obrad i projekty uchwał