PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 23-02-2020
Wiadomości lokalne
2019.08.19. 10:26
XII sesja Rady Dzielnicy

Projekt porządku obrad XII sesji 
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały 
w dniu 22.08.2019 r., o godz. 17.00 
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie 

1. Otwarcie i powitanie.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Sprawy bieżące i oświadczenia i komunikaty.
4. Projekty uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały – druk nr 1 (projekt uchwały Zarządu),

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
Dominik Franczak

Projekty uchwał na najbliższą sesję są w dziale Materiały na najbliższą sesję