PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 22-02-2020
Wiadomości lokalne
2019.08.23. 19:18
XIII sesja Rady Dzielnicy

Zapraszamy na XIII sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29.08.2019 r., o godz. 17.00 -
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie.

 

Projekt porządku obrad XIII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29.08.2019 r., o godz. 17.00, Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

1. Otwarcie i powitanie.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XI i XII
4. Sprawy bieżące, oświadczenia i komunikaty.
5. Projekty uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 – druk nr 1 (projekt uchwały Zarządu),
b) projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 – druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu),
c) projekt uchwały w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 – druk nr 3 (projekt uchwały Zarządu),
d) projekt uchwały w sprawie parkowania pojazdów na ulicy Na Polach w Krakowie – druk nr 4 (projekt uchwały Zarządu),
e) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na ulicy Pejzażowej
w Krakowie – druk nr 5 (projekt uchwały Zarządu),
f) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca poprzez znak D-18 przy ul. Stachiewicza
w Krakowie – druk nr 6 (projekt uchwały Zarządu),
g) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),
h) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 8 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),
i) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 9 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),
j) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 10 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),
k) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 11 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),
l) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Jazowej– druk nr 12 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury),
ł) projekt uchwały w sprawie usunięcia progu zwalniającego przy ul. Sosnowieckiej pomiędzy budynkami 12 i 23 – druk nr 13 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury),
m) projekt uchwały w sprawie budowy nowego budynku przedszkola przy ul. Stawowej 179
w ZSO nr 53 – druk nr 14 (projekt uchwały Komisji Edukacji).
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
Dominik Franczak

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w dziale Materiały na najbliższą sesję