PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Wiadomości lokalne
2019.09.17. 20:39
XIV sesja Rady Dzielnicy

Zapraszamy na XIV sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 26.09.2019 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

 

Projekt porządku obrad XIV sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 26.09.2019 r., o godz. 17.00, Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie 

1. Otwarcie i powitanie.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XIII

4.  Sprawy bieżące, oświadczenia i komunikaty.

5. Projekty uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie opinii w przedmiocie inwestycji przy ul. Radzikowskiego – druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego),

b) projekt uchwały w sprawie powołania jury w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. PRĄDNIK BIAŁY – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Kultury),

c) projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia nazwy patrona dla ZSP przy ul. Meiera – druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Edukacji),

d) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),

e) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),

f) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 6 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),

g) projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych),

h) projekt uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dla dokumentu- „Studium podstawowych tras rowerowych miasta Krakowa” – druk nr 8 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury)

6. Zamknięcie obrad.

Z – ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
Dariusz Partyka    

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w dziale Materiały na najbliższą sesję