PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 19-09-2019
Wiadomości lokalne
2013.03.22. 19:42
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z Komisariatem Policji III, ul. Strzelców 16, Szkołą Podstawową nr 107, ul. Zdrowa 6, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Odział Krowodrza, ul. Stachiewicza 3 oraz Radnymi Dzielnicy IV serdecznie zapraszają mieszkańców ul. Ks. Siemaszki, ul. Bobrzeckiej, ul. Prądnickiej, ul. Zdrowej, os. Żabiniec i okolic na spotkanie pn. „Bezpieczniej w domu i na ulicy”. W trakcie spotkania rozmawiać będziemy na temat problemów i zagrożeń występujących w okolicy oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Sami dla Siebie”, ul. Ks. Siemaszki 31 (wejście obok Awiteksu) w dniach: 18 i 25 kwietnia o godz. 18.