PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 07-08-2020
Wiadomości lokalne
2013.06.04. 21:42
Dzielnice się liczą!

Na osiedlu Górka Narodowa rozpoczął się cykl konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy osiedla decydują, na co przeznaczyć część dzielnicowego budżetu, a dokładnie 100 tys zł. Każdy z mieszkańców może przedstawić własną propozycję projektu rozwiązującego lokalne problemy, a ostateczna decyzja o jej sfinansowaniu zostanie podjęta w drodze głosowania mieszkańców we wrześniu 2013 r. Decyzja będzie miała charakter wiążący dla Rady Dzielnicy.

Spotkania mają charakter warsztatowy i zapraszamy na nie wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie osiedla Górka Narodowa. 

Celem pilotażowego projektu „Dzielnice się liczą!”, w ramach którego odbywają się konsultacje jest zainicjowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a samorządem w sprawie wydatkowania części środków budżetowych, czyli testowania tzw. budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Dzięki udziałowi w konsultacjach, przedstawiciele władzy samorządowej otrzymają dodatkową wiedzę na temat potrzeb i problemów mieszkańców, co pozwoli im na podejmowanie decyzji jak najlepiej odpowiadających na te potrzeby. Mieszkańcy uzyskają większy wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów, zdobędą także wiedzę o funkcjonowaniu dzielnic. Ponadto udział w konsultacjach stwarza niepowtarzalną okazję do uczestniczenia w pilotażowym przedsięwzięciu o innowacyjnym charakterze, po raz pierwszym zastosowanym w Krakowie.

Najbliższe konsultacje 

Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3, godz. 18

  • 5 czerwca (środa)
  • 18 czerwca (wtorek)

Pilotaż „Dzielnice się liczą!” realizowany jest przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy z Radą Dzielnicy IV, w partnerstwie z Miastem Kraków, pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta. 

Więcej na stronie www.budzet.krakow.pl.