PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 28-11-2020
Wiadomości lokalne
2014.03.20. 19:19
ZIO 2022 – weź udział w konsultacjach!

 

Kraków kontynuuje działania związane ze staraniami o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. 14 marca w serwisie Dialogu Społecznego UMK (www.dialoguj.pl) uruchomiona została zakładka dotycząca konsultacji społecznych w sprawie koncepcji organizacji ZIO 2022 w Krakowie. W ramach konsultacji 24 marca (poniedziałek) udostępniony zostanie wniosek aplikacyjny Miasta, a w kwietniu i maju br. odbędą się spotkania przedstawicieli Miasta i Komitetu Konkursowego Kraków 2022 z mieszkańcami oraz debaty z udziałem organizacji pozarządowych, ekologicznych i turystycznych.

Wniosek aplikacyjny (tzw. „Bid book”) to dokument, w którym szczegółowo opisano jedenaście zakresów tematycznych dotyczących organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. w Krakowie, m.in. wizji i koncepcji Igrzysk, a także informacji o obiektach sportowych, transporcie oraz o wsparciu rządowym i wsparciu ze środków publicznych.

Dokument został złożony w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim wczoraj (13 marca, czwartek) przez delegację, w skład której weszły: Przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022 – Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Magdalena Sroka. Polski Komitet Olimpijski reprezentowała Iwona Łotysz – Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych.

Wniosek aplikacyjny zostanie podany do publicznej wiadomości i umieszczony na miejskich stronach internetowych (w tym na stronach: www.dialoguj.pl, www.dialogspołeczny.krakow.pl i www.krakow.pl) 24 marca (poniedziałek).

Działania związane z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami miasta dotyczącymi koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. w Krakowie, realizowane przez Urząd Miasta Krakowa przy współpracy Komitetu Konkursowego Kraków 2022, są zgodne z uchwałami Rady Miasta Krakowa podjętymi 29 stycznia br. Wyznaczony termin konsultacji to: 15 marca – 31 maja 2014 r.

W serwisie Dialogu Społecznego UMK (www.dialoguj.pl) w specjalnej zakładce poświeconej ZIO 2022, zamieszczone zostały informacje o konsultacjach, terminach ich rozpoczęcia i zakończenia, sposobach składania opinii i uwag dotyczących koncepcji organizacji ZIO 2022, a także miejscach wyłożenia koncepcji oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych.

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych zostały zamieszczone w prasie lokalnej. Informacje będzie można znaleźć w dwutygodniku miejskim KRAKÓW.PL, a także na stronach: www.krakow.pl i www.bip.krakow.pl oraz na stronach miejskich jednostek organizacyjnych. Trafią także na tablice ogłoszeń w siedzibach UMK i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Informacje o konsultacjach zostaną przekazane m.in. do organizacji zrzeszających przedsiębiorców, kupców, rzemieślników; do Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa; do Małopolskiej Organizacji Turystycznej, organizacji z branży turystycznej, organizacji ekologicznych; do klubów, związków i zrzeszeń związków sportowych; domów kultury; szkół; uczelni wyższych; do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych; a także do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Komitetu Konkursowego Kraków 2022, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka oraz przedstawiciele UMK deklarują możliwość udziału w spotkaniach, debatach organizowanych przez stronę społeczną w okresie: od 28 marca do 30 maja br., w poniedziałki i piątki, w godz. 16:00–20:00 (z wyjątkiem dni, w których już wcześniej zaplanowano inne wydarzenia lub spotkania).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

- 24 marca (poniedziałek) - konferencja prasowa i upublicznienie wniosku aplikacyjnego zaakceptowanego przez MKOl;

- 26 marca (środa) - Sesja Rady Miasta Krakowa z udziałem zaproszonych gości, podczas której zostanie przedłożona informacja Prezydenta Miasta Krakowa m.in. o kosztach, zasadności, wpływie przygotowań oraz potencjalnej organizacji Igrzysk na stan budżetu GMK oraz o funkcjonowaniu Komitetu Konkursowego Kraków 2022.

Cykl spotkań z mieszkańcami

- 15 kwietnia (wtorek) - spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Śródmieście (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa), godz. 18:00.

- 24 kwietnia (czwartek) - spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Podgórze (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Hala Korony, ul. Kalwaryjska 9, godz. 18:00.

- 28 kwietnia (poniedziałek) - spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Krowodrza (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Hala Wisły, ul. Reymonta 22, godz. 18:00.

- 12 maja (poniedziałek) - spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Nowa Huta (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury NCK, al. Jana Pawła II 232, sala teatralna, godz. 18:00.

- 19 maja (poniedziałek) - spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi, turystycznymi (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa), godz.18:00.

Filip Szatanik

Zastępca Dyrektora ds. Informacji