PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Wiadomości lokalne
2014.03.20. 19:26
Konsultacje społeczne Krakowski Szybki Tramwaj III

 

Prezydent Miasta Krakowa oraz Zarząd Dzielnicy IV zapraszają Krakowian, szczególnie Mieszkańców Dzielnicy IV do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej przez Gminę Miejską Kraków budowy linii tramwajowej etap IIIA os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa Zachód oraz budowa linii tramwajowej KST IIIA – estakada w ciągu ulicy Opolskiej. Podczas spotkań zaprezentowana zostanie wielobranżowa koncepcja.
Spotkania konsultacje odbędą się od godziny 18:00 w dniach:

  • 24.03.2014 dla Mieszkańców os. Krowodrza Górka w Gimnazjum nr 12 ul. Kluczborska 3
  • 25.03.2014 dla Mieszkańców os. Prądnik Biały Zachód w Szkole Podstawowej nr 58 ul. Pigonia 2a
  • 26.03.2014 dla Mieszkańców Górki Narodowej, Prądnik Wschód w Gimnazjum nr 13 ul. Mackiewicza 13

Opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej etap IIIA os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa Zachód oraz budowa linii tramwajowej KST IIIA – estakada w ciągu ulicy Opolskiej wyłożona zostanie również do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy IV przy ul. Białoprądnickiej 3 w dniach 1-3 kwietnia 2014 godzinach 18:00 – 20:00, w tym samym terminie odbędą się dyżury konsultacyjne z udziałem projektanta.

Wnioski, uwagi dotyczące przedsięwzięcia w formie pisemnej Mieszkańcy będą mogli wysyłać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-596 Kraków, bądź w formie elektronicznej na adres ns@zikit.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – tramwaj Krowodrza" w terminie do 11.04.2014.

Plan sytuacyjny i szczegóły inwestycji dostępne są na STRONIE ZIKIT.