PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 18-01-2020
Wiadomości lokalne
2019.10.01. 16:53
XV sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XV sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 10.10.2019 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie
MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ
2019.09.17. 20:39
XIV sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XIV sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 26.09.2019 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie
 
Projekt porządku obrad XIV sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 26.09.2019 r., o godz. 17.00, Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie 
1. Otwarcie i powitanie.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XIII
4.  Sprawy bieżące, oświadczenia i komunikaty.
5. Projekty uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie opinii w przedmiocie inwestycji przy ul. Radzikowskiego – druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego),
b) projekt uchwały w sprawie powołania jury w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. PRĄDNIK BIAŁY – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Kultury),
c) projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia nazwy patrona dla ZSP przy ul. Meiera – druk [...]
2019.08.23. 19:18
XIII sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XIII sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29.08.2019 r., o godz. 17.00 -Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie.
 
Projekt porządku obrad XIII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29.08.2019 r., o godz. 17.00, Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie
1. Otwarcie i powitanie.2. Przedstawienie projektu porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z sesji XI i XII4. Sprawy bieżące, oświadczenia i komunikaty.5. Projekty uchwał: a) projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 – druk nr 1 (projekt uchwały Zarządu),b) projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 – druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu),c) projekt uchwały w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 – druk nr 3 (projekt uchwały [...]
2019.08.19. 10:26
XII sesja Rady Dzielnicy
Projekt porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 22.08.2019 r., o godz. 17.00 Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie 
1. Otwarcie i powitanie.2. Przedstawienie projektu porządku obrad.3. Sprawy bieżące i oświadczenia i komunikaty.4. Projekty uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały – druk nr 1 (projekt uchwały Zarządu),
5. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik BiałyDominik Franczak
Projekty uchwał na najbliższą sesję są w dziale Materiały na najbliższą sesję